Behoefte onderzoek (digitale) informatievoorzieningen Meldcode- Almere

Zijn professionals bekend met het verplichte gebruik van de (verbeterde) meldcode? Hoe is het gesteld met de bekendheid hiervan? Weten ze hoe zij hiermee moeten werken?

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht voor professionals om de (verbeterde) meldcode te gebruiken. De overheid stelt hiermee eisen aan het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Daarnaast hebben er in de afgelopen jaren vele ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Zo hebben bijvoorbeeld; Veilig Thuis, Samen Veilig en de Blijf Groep regionaal een belangrijke positie gekregen. En heeft Veilig Thuis in 2018 de informatievoorziening en voorlichting aangescherpt.

Belangrijke rol

De verplichting geldt niet voor rechtsvormen en/of samenwerkingsverbanden die actief zijn in het informele netwerk, zoals bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, kerken, (sport)verenigingen, enzovoorts. Maar we zien als gemeente dat juist ook voor informele netwerken een belangrijke rol weggelegd is, waar het gaat om preventie en aanpak

Behoefteonderzoek

Voor de gemeente Almere was dit mede aanleiding om te onderzoeken hoe we deze veranderingen binnen organisaties beter kunnen laten landen. En of alle vindbare informatie nog wel klopt en/of wordt gebruikt. Daarom heeft de gemeente Almere een behoefteonderzoek naar de (digitale) informatievoorziening Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief het thema ‘Ouderenmishandeling’) laten uitvoeren door de GGD Flevoland. Dit onderzoek is afgerond, kijk voor de eindrapportage – behoefteonderzoek (digitale) informatievoorziening Meldcode op: almere.nl/meldcode.

Infographic

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zijn er twee overzichtelijke infographics gemaakt. Eén voor die mensen die zich in Almere op vrijwillige basis inzetten voor een organisatie. Denk aan sportverenigingen, kerkgenootschappen, maatschappelijke organisaties, enzovoorts. En één overzichtelijke infographic speciaal gemaakt voor professionals. Ongeacht of zij werkzaam zijn in een sector die verplicht met de meldcode werkt. Aan de ene zijde staat beknopt de uitkomsten van het onderzoek weergegeven. Aan de andere zijde staan concrete tips/aanbevelingen die u en uw organisatie helpen om te kunnen handelen bij vermoedens van geweld. Ook is de gemeentelijke website geactualiseerd.

De gemeente Almere hoopt samen met de organisaties dit jaar weer een goede stap  te kunnen zetten in het terugdringen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Kijk voor meer informatie op: almere.nl/meldcode