Impressie mini-symposium; bewustwording huiselijk geweld

Het mini-symposium van Stop Huiselijk Geweld.nu, onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, is op maandag 25 maart jl. in De Koningshof op Urk bezocht door ruim 200 professionals en ketenpartners van Noordoostpolder en Urk.

“Het doel van dit symposium was om alle deelnemers bewust te maken van het onderwerp huiselijk geweld, zodat zowel de daders als de slachtoffers eerder in beeld komen en hulpverlening kan worden gestart zodat de cirkel wordt doorbroken”, vertelt Anneke Spin, coördinator StopHuiselijk Geweld.nu.

‘Leven in een brandend huis’

Marjo Meijs, manager Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijke ondersteuning van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, opende het symposium: “Ik ben blij dat u er bent, in zo’n groot gezelschap, want dat geeft aan hoe belangrijk u dit thema vindt, net als wij. Daarmee komen we in actie, zoals de landelijke campagne van huiselijk geweld van ons vraagt, juist bij vermoedens. Een slachtoffer van huiselijk geweld vergeleek haar situatie ooit met ‘leven in een brandend huis’. Elke dag brandt de vlam, soms een waakvlam, soms eens steekvlam en soms een laaiend vuur. Maar altijd is er de hitte van onveiligheid. Dit vraagt dat we met z’n allen omzien naar de ander, belangstelling tonen en wanneer je zorgen hebt of blijft houden deze te delen met collega’s, medewerkers van Veilig Thuis of Stop Huiselijk Geweld.nu. Vanuit Stop Huiselijk geweld.nu willen we hier een bijdrage aan leveren door dit symposium te organiseren. Dit doen we niet alleen. Het symposium is mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren; De gemeente Almere, Dr. C.J. Vaillantfonds en de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land.”

Verborgen geheimen

Ervaringsdeskundige Annemarie sprak deze middag over haar ‘verborgen geheimen’. Ze werd van haar 13e tot haar 19e misbruikt door de baas van haar werk. Ze vertelde het aan niemand en probeerde de pijn te negeren door te registeren dat het niet over haar ging. Voor de buitenwereld was ze vrolijk, deed het goed op school, maar was ze eigenlijk bezig om te overleven. Toen ze op haar 19e trouwde werd ze geconfronteerd met seksueel geweld in haar huwelijk. Wederom merkte niemand iets aan haar, voor de buitenwereld waren ze een gelukkig gezin. Haar omgeving begreep daarom ook niet waarom ze wilde scheiden en ze kwam er bijna helemaal alleen voor te staan. Toen haar jongste dochter problemen kreeg met de bezoeken aan haar vader trok Annemarie aan de bel. Nu gaat het weer goed met Annemarie, ze heeft een baan en is gelukkig getrouwd. Ze vertelde tijdens het symposium voor het eerst haar verhaal voor een grote groep mensen, dat haar ook een staande ovatie opleverde.

Passende ondersteuning bij huiselijk geweld

Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij ACFT, vertelde tijdens haar presentatie wat het doet met een kind als het opgroeit in een gezin waar sprake is van (emotionele) verwaarlozing, misbruik of geweld. Het tekent namelijk de hele verdere ontwikkeling van het kind tot in volwassenheid. Vaak komen professionals pas in actie als er zichtbare klachten zijn. Maar hoe kun je als professional eerder signaleren en passende ondersteuning bieden? Nadja Jungmann, lector Schulden & Incasso en adviseur bij Social Force, gaf een inkijkje in financiële problematiek en hoe het op allerlei manieren door werkt op ons gedrag. Aanhoudende geldstress maakt dat we bij de dag gaan leven en meer moeite hebben om onze emoties en verlangens te reguleren.

De middag werd afgesloten door Freek Brouwer, wethouder op Urk. Hij keek positief terug op de middag en gaf aan hij het verplaatsen in een ander, de veiligheid in de gemeente, maar ook in de organisaties zelf én de samenwerking van alle professionals met betrekking tot huiselijk geweld nu en in de toekomst erg belangrijk vindt