Kwartier maken binnen het domein Mensenhandel

Het doel van een kwartiermaker is om breed te verkennen waar behoefte aan is, bij bijvoorbeeld de gemeente, de doelgroep zelf en bij andere partners die met de doelgroep samenwerken. In Flevoland is de behoefte om mensenhandel beter in beeld te krijgen en slachtoffers de juiste zorg en juridische ondersteuning te geven. Door het tekenen van de intentieverklaring in 2018, hebben veel relevante partijen aangegeven open te staan voor samenwerking om mensenhandel in beeld te krijgen. En na te denken hoe er beter beleid en bewustwording kan komen. Een hele goede start is de opdracht aan de Blijf Groep om een zorgcoördinator mensenhandel aan te stellen. Blijf Groep heeft ervoor gekozen de samenwerking te zoeken met een specialist op het gebied van mensenhandel: HVO Querido. Door kennis van HVO Querido beschikbaar te stellen voor Flevoland kon er snel gestart worden door de kwartiermaker.

Mijn naam is Mill Bijnen 49 jaar oud en al bijna 14 jaar werkzaam in het mensenhandel-veld. Ik heb dagelijks contact met slachtoffers van mensenhandel. Hun ervaringen zorgen ervoor dat ik iedere dag met veel energie aan het werk ga om mij in te zetten voor hun rechten. In April 2017 ben ik tijdelijk kwartiermaker geweest in Alkmaar en omgeving. Inmiddels zijn daar nu twee collega's aan het werk en kan ik elders aan de slag.

Sinds februari ben ik voor 8 uur verbonden aan Blijf Groep om kwartier te maken in Flevoland. De overige dagen werk ik als zorgcoördinator mensenhandel in Amsterdam.

En wat ga ik doen

Sommige mensen heb ik al ontmoet maar ik hoop vooral verbinding te leggen tussen alle verschillende domeinen waar mensenhandel zich in af (kan) spelen. Binnen de gemeenten praat ik met ambtenaren van het sociaal domein, handhaving en OOV. En daarnaast ook met zorgpartijen zoals de GGD, scholen enz.

Het doel is een keten op te zetten die ervoor zorgt dat elk mensenhandel slachtoffer de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft en recht op heeft. Ook slachtoffers van loverboys zijn slachtoffers van mensenhandel. Maar het allerbelangrijkste is gevonden en gezien worden. Want als we niet weten waar we moeten kijken lijkt het er niet te zijn.

Slachtoffers staan zelden zelf op het politiebureau om te vertellen wat er gebeurd is. Ik kom heel graag persoonlijk kennismaken en waar mogelijk teams informeren over het herkennen van signalen mensenhandel. Bij vragen ben ik bereikbaar via de mail M.Bijnen@blijfgroep.nl of tel 0610599458.