Online Platform Traumascreening en –Behandeling voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling

(Bijna) alle kinderen in de (vrouwen)opvang zijn blootgesteld aan minimaal vijf  adverse childhood experiences, waaronder (directe of indirecte) blootstelling aan huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veel van deze kinderen zijn getraumatiseerd en er is dan ook een groot risico dat zij als volwassenen opnieuw slachtoffer of juist pleger van huiselijk geweld worden. Ook hun ouders, zowel slachtoffers als plegers, laten veel traumagerelateerde klachten zien. De maatschappelijke kosten hiervan zijn hoog, terwijl vroeg ingrijpen deze kosten juist beheersbaar zou kunnen houden.

Gespecialiseerde traumabehandeling

In Nederland werkt een aantal opvanginstellingen op beperkte schaal al samen met aanbieders van gespecialiseerde traumabehandeling voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is echter een groot gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaars die met slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling kunnen en willen werken. Tegelijkertijd blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat juist deze interventies de grootste vermindering geeft van klachten. Ook vermindert het de kans op herhaald slachtofferschap en kan het ook voorkómen dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn.

Wat nodig is, is een breder aanbod en opleiding van nieuwe behandelaars en het delen van kennis, expertise en knelpunten met elkaar om tot een nog beter (beschikbaar) aanbod te komen. Het project ‘Online Platform Traumascreening en –Behandeling’ voorziet hierin en is nadrukkelijk bedoeld voor gemeenten, traumabehandelaars en (medewerkers van) maatschappelijke organisaties die zich bezig (willen) houden met (het toeleiden naar) traumascreening en -behandeling.

Pilotproject

Gedurende het pilotproject wordt het online platform ontwikkeld en gelanceerd en worden 15 nieuwe traumatherapeuten opgeleid. Ook zal het platform een forum bieden voor kennisuitwisseling.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis (2018 – 2021) (zie ook: https://vng.nl/programma-geweld-hoort-nergens-thuis) en heeft een looptijd van een jaar vanaf oktober 2019. De projectleiding ligt in handen van de Blijf Groep.

Startbijeenkomst 

Op woensdagochtend 20 november wordt een startbijeenkomst van het project gehouden in Amsterdam (zie bijgevoegd programma). De startbijeenkomst is o.a. nadrukkelijk bedoeld voor organisaties die traumabehandeling bieden en interesse hebben om ook een aanbod voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling te ontwikkelen.

Zie bijgevoegde infosheet voor meer informatie over het project. Heeft u vragen naar aanleiding van dit infosheet? Dan kunt u contact opnemen met Trijntje Kootstra, GHNT projectleider in Flevoland (tkootstra@almere.nl; 06 436 37 420).