Ouderencheck: signaleren en handelen bij ouderenmishandeling in de beroepspraktijk

Ouderenmishandeling is een sterk onderbelicht thema in Flevoland. Vermoed wordt dat het veel vaker voorkomt dan nu aan het licht komt. In 2018 werd slechts 25 keer melding gemaakt van ouderenmishandeling binnen Flevoland en slechts 30 adviezen gevraagd rondom dit thema.

Bewustwording

Op bescheiden schaal is er binnen Flevoland al wel aan bewustwording rondom ouderenmishandeling gewerkt, maar dit is te weinig om het thema echt goed tot zijn recht te laten komen in het werkveld. Daar is echt een extra impuls en expertise voor nodig. GGD Flevoland, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Blijf Groep (waaronder Veilig Thuis Flevoland en Blijf Groep ambulant vallen) bundelen nu de krachten om samen een ouderencheck te ontwikkelen en implementeren. Dit nieuwe instrument krijgt de vorm van een handzame tool die bij wijze van spreken in de broekzak past. De ouderencheck geeft informatie hoe ouderenmishandeling te herkennen is en welke actie dan nodig is. In eerste instantie wordt de tool gebruikt door ambulancepersoneel van de GGD, thuiszorgteams en personeel van verzorgings- en verpleeghuizen van de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De beroepsgroepen worden zelf nauw betrokken bij de ontwikkeling van de tool. De ouderencheck zal worden vergezeld van een uitgebreid trainingspakket en train-de-trainersmodules, zodat het ook gemakkelijk toe te passen is binnen andere maatschappelijke organisaties en een groot aantal professionals kan worden bereikt.

Trainingen

Via de trainingspakketten is het de bedoeling om uiteindelijk heel Flevoland te bereiken. In totaal zullen gedurende het pilotproject circa 1.350 professionals worden getraind op het werken met de ouderencheck, incl. gebruik van de meldcode. Daarnaast worden circa 80 trainers getraind van maatschappelijke organisaties die (mogelijk) met slachtoffers van ouderenmishandeling in aanraking komen. Zij kunnen het trainingsaanbod na afloop van het pilotproject in hun reguliere scholingsprogramma  opnemen, met een grote spin off voor heel Flevoland.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van Geweld hoort nergens thuis (zie ook: https://vng.nl/programma-geweld-hoort-nergens-thuis) en heeft een looptijd van 1,5 jaar vanaf oktober 2019. Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de GGD Flevoland voeren samen de projectleiding.

Op maandagochtend 2 december wordt een startbijeenkomst van het project gehouden in Emmeloord (zie bijgevoegd programma).

Zie bijgevoegde infosheet voor meer informatie over het project. Heeft u vragen naar aanleiding van dit infosheet? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de projectleiders Anneke Spin (ZONL, a.spin@zorggroep-onl.nl; 06 10 43 09 61) en Tjeerd de Vries (GGD Flevoland, T.deVries@ggdflevoland.nl; 06 23 61 27 45). Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Trijntje Kootstra, GHNT projectleider in Flevoland (tkootstra@almere.nl; 06 436 37 420).