Plegeraanpak Flevoland: Outreachend en betrokken!

Een systeemgericht vervolg op het tijdelijk huisverbod

In 2018 zijn in totaal 71 tijdelijke huisverboden (THV) afgekondigd in Flevoland. Reclassering Nederland, Blijf Groep (in het zuiden van de provincie) en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (noordelijk Flevoland) zijn nauw betrokken bij de begeleiding tijdens het tijdelijk huisverbod. Na afloop van een tijdelijk huisverbod brengen zij advies uit over voortzetting van de hulpverlening en/of betrokkenheid van de Reclassering.

Begeleiding na afloop

In de praktijk blijkt dat veel partners bij elkaar willen blijven en geweldloos samen verder willen, zonder huiselijk geweld of kindermishandeling. Veel van deze gezinnen zijn van goede wil ten tijde van het tijdelijk huisverbod en vlak erna, maar verliezen vervolgens het contact met de hulpverlening. Dit geeft grote risico’s op herhaling van het geweld, zeker bij partners die samen doorgaan. Achterliggende redenen zijn schaamte om naar buiten te treden met de gebeurtenissen en om hulp te vragen, maar ook is er vaak sprake van kwetsbare gezinnen met problematiek op meerdere terreinen waardoor zij minder zelfredzaam en gemotiveerd zijn voor hulp.

Pilotproject 

Reclassering Nederland, Blijf Groep en Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontwikkelen een gezamenlijk aanbod om uitval en recidive na afloop van het huisverbod te voorkomen. Hiertoe zetten zijn na afloop van het tijdelijk huisverbod de gemeenschappelijke systeemgerichte gesprekken met de betrokken gezinnen voort binnen het pilotproject ‘Plegeraanpak Flevoland: outreachend en betrokken!’. Zij werken hierbij nauw samen met vrijwillige buddy’s die de gezinnen langdurig begeleiden.

Gedurende het pilotproject wordt beoogd om 15 gezinnen op dergelijke wijze te begeleiden en een vrijwilligerspool van circa vijf tot acht buddy’s te vormen die de gezinnen gaan begeleiden.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van Geweld hoort nergens thuis  https://vng.nl/programma-geweld-hoort-nergens-thuis) en heeft een looptijd van 1,5 jaar vanaf oktober 2019. Reclassering Nederland is de projectleider.

Op dinsdagochtend 26 november wordt een startbijeenkomst van het project gehouden in het stadhuis van Lelystad (zie bijgevoegd programma).

Zie bijgevoegde infosheet voor meer informatie over het project. Heeft u vragen naar aanleiding van dit infosheet? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Jeroen Beugeling (j.beugeling@reclassering.nl; 06 29 62 00 47). Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Trijntje Kootstra, GHNT projectleider in Flevoland (tkootstra@almere.nl; 06 436 37 420).