Slachtoffers en plegers aan het woord binnen krachteninventarisatie Geweld hoort nergens thuis Flevoland

Het gehele rapport van de Krachteninventarisatie van Geweld hoort nergens thuis Flevoland is te vinden op almerekracht.nl. In deze aparte bijlage zijn de gesprekken met de direct betrokkenen, slachtoffers en plegers, uitgelicht. Het gaat om vijf mensen, drie vrouwen en twee mannen die hun verhaal delen met een groter publiek. Met hen zijn indringende gesprekken gevoerd. Hun stem moet gehoord worden, want in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het essentieel om niet alleen over mensen te spreken, maar vooral ook met hen. Hun verhalen geven dan ook belangrijke input voor de inrichting van Geweld hoort nergens thuis in Flevoland.