Moeder-en-kind-toeslag

De moeder-en-kind-toeslag is inzetbaar voor alle kinderen die samen met hun moeder verblijven in een M&K-voorziening op basis van een jeugdhulpbeschikking voor de moeder. In dit tarief zit diagnostiek (uitgevoerd door een jeugdhulpprofessional), een gedeelte van de woonkosten en begeleiding voor het kind. Voor de toeslag zelf is geen beschikking nodig. Het Samenwerkingsverband jeugdhulp met verblijf houdt bij om welke kinderen het gaat. Behandeling van 'kindeigen' problemen verloopt wel via een aparte beschikking vanuit de lokale gemeente.

Welke voorwaarden gelden er?

Voor inzet van de toeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • In de eerste drie maanden na plaatsing vindt observatie en diagnostiek plaats voor moeder en kind om te bepalen welk opgroeiperspectief er is en welke hulp er nodig is om dit te bereiken. Het diagnostisch beeld bevat een IQ-bepaling, sociaal-emotioneel onderzoek en een inschatting van de sociale redzaamheid. De zorgaanbieder geeft na deze 3 maanden via een rapportage bij de verwijzer aan wat de inschatting is van de situatie en hoe het vervolgplan er voor moeder en kind uitziet.
  • Een jeugdhulpmedewerker/gedragsdeskundige met de specialisatie kinderen/jeugd zorgt voor observaties op diverse momenten van de dag en geeft hierbij specifieke aandacht aan het perspectief en belang van het kind.