Rechterlijk kader

Naast jeugdhulpvoorzieningen heeft de gemeente Almere afspraken gemaakt met partijen die betrokken raken wanneer de veiligheid van een jeugdige in het gedrang komt. Veilig Thuis Flevoland biedt expertise en ondersteuning bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is voor iedereen vrij toegankelijk. 

De gecertificeerde instellingen mogen door de kinderrechter uitgesproken maatregelen kinderbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Voorafgaand aan een uitspraak van de kinderrechter doet de Raad voor de Kinderbescherming een onafhankelijk onderzoek. De gemeente heeft nadere afspraken gemaakt over de samenwerking met Veilig Thuis Flevoland, JGZ Almere, de gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming.

Beslissen en betalen binnen het strafrecht

Binnen het jeugd- en adolescentenstrafrecht gelden, afhankelijk van de situatie, verschillende werkwijzen en financieringsstromen. Om hier helderheid in te scheppen, is een document samengesteld dat alles overzichtelijk op een rijtje zet. Het document biedt een overzicht van de procedures en (financiële) verantwoordelijkheden binnen het jeugd- en adolescentenstrafrecht in de zes Flevolandse gemeenten. Je ziet in welk kader jeugdhulp is in te zetten en wie er vervolgens verantwoordelijk is voor de betaling van de benodigde jeugdhulp.