Jeugdbeschermingstafel

De Jeugdbeschermingstafel vindt plaats wanneer:

  • hulp in het vrijwillig kader ontoereikend blijkt 
  • en/of de situatie voor het kind onveilig is 
  • of de omstandigheden aanleiding geven tot het overwegen van een kinderbeschermingsmaatregel.

Het doel is om de actuele situatie te bespreken met de ouders, waar mogelijk de jeugdige (vanaf 12 jaar) en alle betrokken partijen. Samen kijken ze of er echt geen mogelijkheden meer zijn om in het vrijwillige kader tot een plan te komen. Is dit inderdaad niet mogelijk, dan krijgt de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek om onderzoek te doen.

Partijen die aan tafel (kunnen) zitten bij een Jeugdbeschermingstafel zijn: de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden-Nederland als gecertificeerde instelling en JGZ Almere. De GGD is aanwezig als onafhankelijk voorzitter in de persoon van de brandpuntfunctionaris.

Wie kan toegang verlenen?

In Almere kunnen Veilig Thuis Flevoland en Samen Veilig Midden-Nederland als gecertificeerde instelling een Jeugdbeschermingstafel initiëren en organiseren. De partij die een onderzoeksverzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming overweegt, organiseert de Jeugdbeschermingstafel. De partij informeert de betrokken ouders, eventuele verzorgers en de jeugdige (vanaf 12 jaar, tenzij dit vanwege veiligheid niet mogelijk is) hierover en nodigt ze uit. De initiërende partij is ook verantwoordelijk voor het uitnodigen van de andere betrokkenen.