Malafide schuldhulpverleners

De media besteden regelmatig aandacht aan malafide schuldhulpverleningsorganisaties. Ook zijn er berichten over bewindvoerders die zelf kampen met financiële problemen. Door de nog steeds groeiende groep schuldenaren is het opzetten van een bureau voor schuldhulpverlening of beschermingsbewind erg aantrekkelijk. Hoe vinden Almeerders nu goede en met meer waarborgen omgeven hulp? 

PLANgroep

De gemeente Almere biedt hulp bij de aanpak van schulden. De toegangspoort voor deze hulp is PLANgroep. In Almere is PLANgroep de enige organisatie die voor de gemeente schuddienstverlening uitvoert. Aanmelden voor een screening kan op drie manieren: 

Als iemand (tijdelijk) niet in staat is om een schulddienstverleningstraject te volgen, verwijst PLANgroep door naar het traject ondersteuning schuldstabilisatie (OSS). Een maatwerker-OSS coördineert dit traject. De hulpverlening van PLANgroep en OSS kost geen geld. 

Check en dubbelcheck

Er is een aantal zaken waar Almeerders op kunnen letten. 

  • Lid van branchevereniging: Het is in alle gevallen belangrijk om na te gaan of een gekozen schuldhulpverlener of beschermingsbewindvoerder is aangesloten bij een branchevereniging. De grootste vereniging voor schuldhulpverleners is de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet. Er zijn twee brancheverenigingen voor bewindvoerders. De meeste bewindvoerders zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. De andere branchevereniging is de Beroepsvereniging voor Professionele (Beschermings)bewindvoerders
  • Niet betalen voor schuldhulpverlening: Schuldhulpverlening tegen betaling is in principe verboden. Dit verbod geldt niet voor gemeenten en gemeentelijke kredietbanken. Ook advocaten, curatoren en bewindvoerders, notarissen, deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten vallen niet altijd onder het verbod. De regels hierover staan in artikel 47 en 48 van de Wet op het consumentenkrediet
  • Niet akkoord gaan met betaald budgetbeheer in combinatie met gratis schuldhulpverlening: Er zijn organisaties die proberen via slimme constructies de wet te omzeilen. Het regelen van de schulden is dan gratis, maar tegelijkertijd moet voor het inkomensbeheer wel worden betaald. Verwevenheid tussen gratis schuldbemiddeling en betaald inkomensbeheer is volgens de Hoge Raad strafbaar. De overeenkomst is ook dan nietig. Alles wat is betaald, kan op grond van onverschuldigde betaling worden teruggevorderd.
  • Niet akkoord gaan met budgetbeheerrekening op naam van budgetbeheerder: Malafide schuldhulpverleningsbureaus bieden vaak budgetbeheer aan, terwijl zij op grond van artikel 3:5 van de Wet op het financieel toezicht vaak niet bevoegd zijn om gelden te beheren of aan te trekken van particulieren. Mocht zo'n organisatie failliet gaan en het geld wordt niet beheerd op een rekening die alleen op naam van de cliënt staat, dan verdwijnt dit geld in de boedel. Dit betekent dat een schuldenaar naar zijn of haar geld kan fluiten. Met de gelden worden dan namelijk eerst de schulden van de failliete organisatie voldaan. Daarnaast kan er fraude met de gelden worden gepleegd. In geval van budgetbeheer dient de rekening dus altijd uitsluitend op eigen naam van de schuldenaar te staan.

De gemeente Almere adviseert om gebruik te maken van de gemeentelijke aanpak via PLANgroep. Deze voldoet aan alle kwaliteitseisen. Voor vragen kun je contact opnemen met: