Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Financiële ondersteuning bij contributie sport- of cultuurclub

Het fonds verstrekt een bijdrage aan Almeerse jeugdigen van 2 tot 18 jaar voor de contributie het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, zwemmen, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur onderhoudt géén direct contact met haar cliënten. Zij accepteert alleen aanvragen van professionele hulp- en dienstverleners. Een aanvraag kan worden ingediend bij een intermediair/contactpersoon van school, wijkteam of buurtsportcoach.

 

Voor informatie kijk op onze website

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

Bezoekadres:

Haagbeukweg 157
1318MA Almere

Contact informatie

Telefoon:
06 36289339
E-mail:
Yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline