Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft weleens vragen over de gezondheid of ontwikkeling van zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding. Dan kan het prettig zijn om met een medewerker van het team JGZ te praten of te overleggen. Zowel ouders en leerlingen als de school kunnen een gesprek aanvragen. Als de leerkracht of intern begeleider een gesprek of onderzoek aanvraagt, is wel de toestemming van de ouders nodig.

 

 

Aanbod

  • Preventieve gezondheidsonderzoeken basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs
  • Op elke school neemt de JGZ deel aan een zorgteam waarin met verschillende disciplines gekeken wordt naar een kind. Je kind kan hierin besproken worden, altijd met toestemming ouder(s)/verzorger(s). 
  • Rijksvaccinatieprogramma
  • Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers en Statushouders Jeugd
  • Voorlichting (cursussen, lessen en lesboxen over opvoeding, sociale vaardigheden, seksualiteit, leefstijl, genotmiddelen, mondgezondheid, weerbaarheid)
  • Mazzl (schoolverzuimspreekuur)
  • Jouw GGD (een website voor jongeren met informatie over gezondheid )
  • Gezondheidsmonitor Jeugd (geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs)

Contact
Kan ook via de verpleegkundige van school. 

Bezoekadres:

Boomgaardweg 4
1326AC Almere

Contact informatie

Telefoon:
088 0029990
E-mail:
info@jgzalmere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline