Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Dagarrangementen voor kinderen

Via de dagarrangementen bieden wij kind(eren) buiten schooltijd een zinvolle vrijetijdsbesteding. We zorgen dat de kinderen na schooltijd worden gehaald van school.

Het welzijn van kinderen staat bij de dagarrangementen voorop. Door structuur en regelmaat in het leven van kinderen te brengen, verbeteren hun prestaties en zitten ze lekkerder in hun vel. In een veilige en prettige omgeving organiseren we sociale activiteiten op het gebied van sport, spel en creativiteit. 

De dagarrangementen zijn voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. We werken aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en stemmen af met de basisschool van jouw zoon/dochter. 

Bezoekadres:

Haagbeukweg 153
1318MA Almere

Contact informatie

Telefoon:
036 5278500
E-mail:
info@deschoor.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline