Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Dagarrangementen voor kinderen

Om kinderen optimaal kansen te kunnen bieden, werken we graag samen met organisaties zoals onderwijs, politie, JGZ, de wijkteams, Kindervakantieland, Stad & Natuur, Talent in Opleiding, Weet hoe je leeft, Veilig Thuis en Kleur in Cultuur.

In zeven wijken zijn kinderopbouwwerkers werkzaam: Muziekwijk, Staatsliedenwijk, Molenbuurt, Tussen de Vaarten, Eilandenbuurt, Filmwijk en Almere Poort. In Danswijk, Almere Haven, Molenbuurt en Stedenwijk zijn de dagarrangementen inmiddels bekende en gewaardeerde projecten. 

Bezoekadres:

Haagbeukweg 153
1318MA Almere

Contact informatie

Telefoon:
036 5278500
E-mail:
info@deschoor.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline