Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Voorlichtingen en ouderbijeenkomsten

Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De voorlichtingen zijn, naast kennisoverdracht, gericht op bewustwording. Halt maakt leerlingen bewust van hun keuzes rond (jeugd)criminaliteit, de gevolgen daarvan en hun eigen verantwoordelijkheid voor die gevolgen.

De ouderbijeenkomsten bevatten altijd een inhoudelijk gedeelte, waarin ingegaan wordt op het thema en op de voorlichting die hun kind heeft gekregen. Een belangrijk onderdeel van de ouderbijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

Thema’s

  • (Jeugd)criminaliteit
  • Invloed van de groep
  • Online veiligheid
  • Veilige Publieke Taak
  • Overlast rond de jaarwisseling

Voor wie?

Leerlingen van groep 7 en 8 BO en klas 1 en 2 VO. Voor het speciaal onderwijs heeft Halt aparte voorlichtingen.

Contact informatie

Telefoon:
088 1153500
E-mail:
info@halt.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline