Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

school's cool

Jongeren worden gecoached bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Preventief mentorproject dat zich richt op het voorkomen van schooluitval.

Het project richt zich op leerlingen die moeite hebben om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te maken. Om deze overstap op een goede manier te maken, levert het project Coach4you vrijwilligers (coaches), die zowel de leerling als de ouders ondersteunen.

          Aanbod

  • Het leren plannen 
  • Het ‘leren’ leren 
  • Zelfstandig worden.

Voor wie?

Jongeren van 12 jaar die een steun in de rug kunnen gebruiken bij de overgang naar het voorgezet onderwijs.

Bezoekadres:

Wagenmakerbaan 43
1315BC ALMERE

Contact informatie

Telefoon:
036 5341404
E-mail:
info@vmca.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline