Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Wijkteam Buiten Oost

Het wijkteam is er voor al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk.

In het wijkteam zijn professionals vertegenwoordigd van Maatschappelijk werk, MEE, de VMCA, Gemeente en Opbouwwerk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. Is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u.

Op de website vindt u aanvullende informatie over de dienstverlening en inloopspreekuren.

Voor wie?

Bewoners van Oostvaardersbuurt, Eilandenbuurt, Stripheldenbuurt, Sieradenbuurt, Seizoenenbuurt, Regenboogbuurt, Indische Buurt en Buitenvaart

Bezoekadres:

Regenboogweg 45
1339ET Almere

Contact informatie

Telefoon:
14 036
E-mail:
info@almere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline