Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

VVE Thuis activiteiten

VVE Thuis helpt ouders met kinderen van drie tot zes jaar bij de ontwikkeling van hun kind door activiteiten te bieden.

Als ouder speelt u een grote rol bij de ontwikkeling van uw kind. De manier waarop u met uw kind speelt en praat heeft veel invloed op de ontwikkeling. Uw kind kan spelenderwijs veel van u leren.  

U krijgt bij VVE Thuis activiteiten aangeboden die u thuis met uw kind kunt doen en die aansluiten bij het thema dat op dat moment op de speelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool wordt behandeld.

Bezoekadres:

Haagbeukweg 153
1318MA Almere

Contact informatie

Telefoon:
036 5278500
E-mail:
slt@deschoor.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline