Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Muziekmaatjes

Samen muziek maken, op afstand? Dat kan met het  ‘muziekmaatjes’ project geïnitieerd door Poppodium de Meester.

Door de financiële bijdrage van Rabobank Almere kunnen ze muziekinstrumenten aanschaffen en deze in bruikleen geven aan muzikale jongeren die een zinvolle dagbesteding zoeken nu alle andere activiteiten zijn weggevallen.

De jongeren zullen gekoppeld worden aan een ‘muzikaal-maatje. Dit maatje zal dan eens per week contact zoeken met de jongere die een instrument geleend heeft om digitaal les te geven of om digitaal samen muziek te maken.

 

Bezoekadres:

Rentmeesterstraat 2
1315JS Almere

Contact informatie

Telefoon:
036 5332780
E-mail:
muziekmaatjes@demeesteralmere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline