Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Maatschappelijk Werk Almere

Het Maatschappelijk Werk van De Schoor biedt hulp en ondersteuning bij uiteenlopende problemen, zoals:

  • financiële problemen;
  • depressieve klachten vanwege ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, scheiding, ziekte of verlies van werk of woonruimte;
  • psychische klachten door eenzaamheid en sociale isolatie;
  • problemen door pesten, huiselijk geweld, seksueel geweld of mishandeling;
  • tienerzwangerschap, gezondheidsproblemen, verslavingsproblemen of chronische psychische problemen.

U kunt in contact komen met een maatschappelijk werker bij u in de buurt via:

  • De spreekuren van het wijkteam in uw wijk
  • Via het contactformulier op de website van het wijkteam
  • Via telefoonnummer 14 036
  • Via een gezondheidscentrum van Zorggroep Almere

Voor wie?
Inwoners van Almere.

Bezoekadres:

Haagbeukweg 153
1318MA Almere

Contact informatie

Telefoon:
036 5278500
E-mail:
info@deschoor.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline