Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Kind aan huis

Kind aan Huis staat overbelaste ouders bij in het tijdelijk ontlasten en ontzorgen, waardoor zij weer terugkomen in hun kracht en zodat zij daarna weer positief en veilig opvoedklimaat kunnen bieden aan hun kinderen. Daarnaast krijgen de kinderen een positieve thuiservaring. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, tot rust kunnen komen en steun ontvangen bij hun persoonlijke behoefte.


Een vrijwillig gezin, met opvoedervaring, ontvangt een dagdeel per week het kind. Een bezoek duurt 2,5 tot 3 uur. Naar gelang de behoefte kan dit ook een dagdeel in de twee weken of andere periode zijn. Met het vrijwillig-gezin is het netwerk van het vraaggezin tijdelijk uitgebreid. De vrijwilliger stimuleert het leggen en/ of het versterken van contacten met anderen en leert het vraaggezin gebruik te maken van voorzieningen die nuttig zijn. Dit traject duurt maximaal zes maanden.

Kinderen van 6 maanden tot 2 jaar verblijven in hun eigen huis, of gaan even mee naar buiten met de vrijwilliger, maar niet met de vrijwilliger mee naar huis.

Kind aan Huis is een aanvulling op Humanitas Home-Start, een programma voor ondersteuning in de opvoeding voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.

Bezoekadres:

Busplein 26
1315KV Almere

Contact informatie

Telefoon:
06 15601646
E-mail:
home-start.almere@humanitas.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline