Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Logopedie

Als uw kind problemen heeft met zijn stem, spraak, taal, gehoor of met kauwen en slikken, kunt u de hulp inschakelen van een logopedist. Het woord logopedie is samengesteld uit de Griekse begrippen ‘logos’, dat woord of taal betekent, en ‘paideia’. Dat woord verwijst naar onderwijs en kinderen. Dit wil niet zeggen dat logopedie alleen aan kinderen wordt gegeven. Ook volwassenen kunnen logopedie krijgen. 

Behandelingen:

  • Taal
  • Spraak
  • Lezen en spellen
  • Afwijkende mondgewoonten
  • Gehoor

De meeste behandelingen duren 20-25 minuten. 

Bezoekadres:

Urkerweg 1
8303BX Emmeloord

Contact informatie

Telefoon:
06 15081407
E-mail:
Info@babbelzlogopedie.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline