Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Wijkteams

In Almere zijn negen wijkteams actief. Er is er dus altijd eentje in de buurt. De wijkwerkers van het wijkteam werken bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk. Denk aan een vrijwilligersconsulent vanuit de VMCA, een maatschappelijke werker, een opbouwwerker vanuit de Schoor, een cliëntondersteuner van MEE of een WMO-consulent in dienst van de gemeente.

Samen met jou zoeken zij naar praktische oplossingen. Ze wijzen je, als dat nodig is, de weg naar professionele hulp. 

 

Bezoekadres:

Wagenmakerbaan 43
1315BC ALMERE

Contact informatie

Telefoon:
036 5341404
E-mail:
info@vmca.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline