Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Logopedie spreekuur voor 2-jarigen

Rond de leeftijd van twee jaar komt uw kind op het consultatiebureau. Wanneer er twijfels zijn over de taalontwikkeling kunnen ouders het advies krijgen om naar het spreekuur logopedie voor 2- jarigen te komen. De jeugdarts of verpleegkundig specialist van het consultatiebureau meldt het kind, in overleg met de ouder, aan.

Voor wie?

2-Jarigen waarbij twijfels zijn over de taalontwikkeling.

Bezoekadres:

Boomgaardweg 4
1326AC Almere

Contact informatie

Telefoon:
088 0029909
E-mail:
info@jgzalmere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline