Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Sociale Vaardigheidstraining 8-12 jaar

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die het reguliere basisonderwijs volgen en onhandig zijn in hun contacten met anderen. Ze maken bijvoorbeeld moeilijk vrienden, pesten of worden gepest en zijn snel boos of verdrietig.

Het doel van de sociale vaardigheidstraining is onder meer:

  • Het opdoen van positieve ervaringen in het aangaan van sociale contacten.
  • Het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen.
  • Het herkennen van eigen gedachten, gevoelens en gedrag, en die van anderen.
  • Het bewust worden van de invloed van gedachten en gevoelens op gedrag.
  • Het aanleren van vaardigheden om met gedrag om te gaan.

Voor wie?

Kinderen van 8 tot 12 jaar, die regulier basisonderwijs volgen en ‘onhandig’ zijn in hun contacten met anderen.

Bezoekadres:

Boomgaardweg 4
1326AC Almere

Contact informatie

Telefoon:
088 0029909
E-mail:
info@jgzalmere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline