Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Oudercursus Omgaan met Pubers

De cursus biedt opvoeders steun bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen en voorkomt dat problemen escaleren. Voor zowel ouders als voor pubers verandert er veel in de leeftijd van 11 - 18 jaar. Het is een fase die wordt gekenmerkt door een toenemende groei naar zelfstandigheid en dit gaat vaak met veel onzekerheden gepaard. Het zich losmaken van de ouders is zowel voor de puber als voor de ouder een lastig proces.

In de cursus krijgen ouders informatie over manieren waarop zij goed contact met hun puber kunnen houden en ruzies kunnen voorkomen. Er wordt ingegaan op veranderingen en ontwikkelingen van kinderen in de puberteit. Daarbij komen de prettige, maar ook de lastige kanten van pubers aan de orde.

De cursus is voor iedereen die

  • pubers in huis heeft en aanloopt tegen vragen die horen bij deze leeftijdsfase
  • meer wil weten over de ontwikkeling van kinderen in de puberteit
  • vaardigheden wil leren om op een positieve manier met een puber om te gaan en om hun ervaringen te delen met andere ouders/verzorgers

Voor wie?

Ouders en/of verzorgers van kinderen in de leeftijd van 11-18 jaar.

Bezoekadres:

Boomgaardweg 4
1326AC Almere

Contact informatie

Telefoon:
088 0029990
E-mail:
info@jgzalmere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline