Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Samen Starten

Ouders met jonge kinderen kunnen in Almere een extra steuntje in de rug krijgen bij de opvoeding van hun kind. JGZ Almere werkt namelijk met het programma Samen Starten.

Samen Starten is bedoeld voor gezinnen met een grotere kans op moeilijkheden in de opvoeding. Bijvoorbeeld door problemen op financieel, medisch of sociaal-emotioneel gebied. Vroegtijdig signaleren en snel ingrijpen kan problemen voorkomen. Ouders kunnen hulp krijgen in de opvoeding en probleemgedrag van het kind wordt zo voorkomen.

Samen Starten in de praktijk

De basis voor Samen Starten ligt op het consultatiebureau. Het consult bij een leeftijd van twee maanden wordt verlengd van 15 naar 30 minuten. Niet alleen het kind zelf krijgt aandacht, maar ook de directe omgeving van je kind. Zo komen aan de orde:

  • de kennis en vaardigheden van de ouders
  • de rol van de partner
  • relevante gebeurtenissen in het gezin
  • sociale steun in de omgeving
  • het kind

Problemen samen aanpakken

Als blijkt dat op bepaalde punten hulp nodig is, maken jij en medewerkers Jeugdgezondheidszorg hiervoor een plan van aanpak. Hierbij kunnen in overleg met jou hulpverleners worden ingeschakeld vanuit onder meer maatschappelijk werk of gezinscoaches. Samen bieden ze ondersteuning bij de opvoeding.

Bij elk later bezoek aan het consultatiebureau komt de medewerker Jeugdgezondheidszorg nog even terug op de aandachtspunten die tijdens het eerste consult naar voren zijn gekomen.

Bezoekadres:

Boomgaardweg 4
1326AC Almere

Contact informatie

Telefoon:
088 0029920
E-mail:
info@jgzalmere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline