Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Coaches VE

Om de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Almere te verhogen en te borgen heeft de gemeente Almere gekozen voor de inzet van coaches VE. Binnen ons team hebben wij een brede kennis van de verschillende VVE-methodes en houden wij recente ontwikkelingen bij.

Voor wie?
Wij zijn er voor voorscholen van Almeerse kinderopvangorganisaties (peuterspeelzalen en dagopvang) die werken met Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Wij maken daarin onderscheid tussen organisaties met gesubsidieerde kindplaatsen en organisaties die (nog) niet gesubsidieerd worden. 

Bezoekadres:

Haagbeukweg 153
1318MA Almere

Contact informatie

Telefoon:
036 5278500
E-mail:
info@deschoor.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline