Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Sterprogramma

Als kinderen en jongeren een verlies in het gezin meemaken, verandert er nogal wat in hun leven. Ze ervaren gevoelens en gedachten die ze nog nooit ervaren hebben. Thuis worden veel dingen anders; de sfeer is niet meer hetzelfde, er is verdriet, er is een lege stoel aan tafel, de vertrouwde rituelen worden aangepast, taken moeten herverdeeld worden. Daarbij zijn kinderen geneigd om zich verantwoordelijk te voelen voor hun verdrietige ouder(s) en soms zelfs voor de gang van zaken thuis. Het Humanitas Sterprogramma is er speciaal voor hen. In groepsverband is er de mogelijkheid om op creatieve manieren hun ervaringen, gevoelens en gedachten te benoemen en herkennen.

Voor 8 - 12 jarigen is er Ster kinderen, voor 12 - 18 jarigen is er het Ster jongerenprogramma. In zes bijeenkomsten doorlopen ze samen met leeftijdsgenoten hun eigen proces. De bijeenkomsten vinden plaats op een centrale locatie in Almere. Ouders worden nauw betrokken bij het Sterprogramma. De bijeenkomsten staan onder leiding van deskundige coaches van Humanitas Gezin en verlies Almere.

Voor wie?

Voor kinderen van 8-12 jaar en jongeren van 12-18 jaar die met verlies van een dierbare te maken hebben. Voor jongeren van 19-23 jaar is individuele begeleiding mogelijk. 

Bezoekadres:

Busplein 26
1315KV Almere

Contact informatie

Telefoon:
06 35111480
E-mail:
s.koning@humanitas.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline