Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Club Ouderssamen

Club  Ouderssamen/Opvoeden doen we samen' stimuleert onderlinge oudernetwerken. Als ouders elkaar ontmoeten, of dat nu digitaal of in real life is, blijkt het gesprek als vanzelf over de opvoeding van kinderen te gaan. Ouders ervaren het praten over opvoeding en kinderen als een sociale steun. Club Ouderssamen brengt ouders in Almere met elkaar in contact om leuke dingen te doen, ervaringen te delen over opvoeden, iets voor elkaar te betekenen en nog veel meer. We zien contacten ontstaan waardoor ouders zich gesteund voelen.

We organiseren bijvoorbeeld:

  • 21 dagen online inspiratie voor Almeerse moeders: dagelijkse berichten via whatsapp een besloten facebookpagina en zoommeetings zorgen dat moeders elkaar leren kennen en elkaar helpen met tips en ervaringen
  • koffie ochtenden op scholen
  • creatieve bijeenkomsten; waar ondertussen lekker gekletst wordt over opvoeding
  • In Balans met Mindfulness en Compassie voor Almeerse ouders
  • Besloten FB groep waar Almeerse ouders elkaar ontmoeten

De activiteiten worden georganiseerd door Mirjam Faber , samen met ouders, scholen, kinderopvang en welzijnswerk.

Club Ouderssamen is een initiatief van Actief Ouderschap en wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.

Bezoekadres:

C. van Eesterenplein 257
1333HH Almere

Contact informatie

Telefoon:
06 81760481
E-mail:
info@ouderssamen.club

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline