Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

JP Traject

Voor jongeren met problematische schulden is het moeilijk om hulp bij schulden te krijgen. Dat komt omdat zij meestal geen vast of een te laag inkomen hebben. Om in aanmerking te komen voor reguliere schuldhulpverlening, moet iemand in ieder geval een geregeld inkomen op bijstandsniveau hebben.

In Almere kunnen jongeren met problematische schulden terecht bij het JPF. Samen wordt geprobeerd met een speciaal fonds de schulden te regelen en tegelijk gewerkt aan het opbouwen van een mooie toekomst.

Het team van JPF bestaat uit een trajectbegeleider van de Schoor, een schuldhulpverlener en tevens budgetcoach van PLANgroep en een projectleider/kwartiermaker. Samen met de jongeren proberen zij de schulden te regelen en een mooie toekomst op te bouwen voor de jongeren.

Voor wie?

Jongeren 18-27 jaar met problematische schulden die niet terecht kunnen in een regulier traject en/ of ondersteuning nodig hebben op meerdere leefdomeinen.

Bezoekadres:

E.F. van den Banweg 25
1333JA Almere

Contact informatie

E-mail:
info@jongerenperspectieffonds.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline