Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Jongerenopvang

Het Poorthuis biedt een thuis aan 6 jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en het zelfstandig nog niet redden. Het Poorthuis richt zich op jongeren van 18 tot en met 25 jaar die een binding hebben met Almere. Van de jongeren wordt verwacht dat zij gemotiveerd zijn om zelfstandig te gaan wonen. Jongeren die recht hebben op intensieve specialistische zorg vallen buiten de doelgroep.

De begeleiding door de omwoners vindt plaats vanuit persoonlijke betrokkenheid. Iedereen draagt bij vanuit eigen talenten en draagkracht. Denk aan hulp bij de administratie, omgaan met financiën, het zoeken van een opleiding of werk en het vinden van een plek waar de jongere zelfstandig kan wonen.

Samen met de jongeren werken zij er aan dat de jongeren na 6 tot 12 maanden de stap kunnen zetten om zelfstandig te gaan wonen.

Bezoekadres:

Merlijnplantsoen 17
1363WS Almere

Contact informatie

E-mail:
opvang@pooorthuisalmere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline