Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Jeugdtandzorg

GGD Flevoland zet zich in voor gezonde gebitten van kinderen en jongeren in Flevoland. Dit wordt gedaan door middel van onderzoek, preventie en voorlichting over mondgezondheid en voeding.

Aanbod

  • signalering en verwijzing naar een tandarts
  • jaarlijks gebitsonderzoek in groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs
  • voorlichtingsbijeenkomsten over mondgezondheid, gastlessen op scholen voor 4 – 19 jarigen
  • uitleen van leskoffers bestemd voor intermediairs en leerlingen basisonderwijs, instructie- en voorlichtingsfilms.

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 0-19 jaar in Flevoland.

Bezoekadres:

Noorderwagenstraat 2
8223AM Lelystad

Contact informatie

Telefoon:
06 48132196
E-mail:
H.ArioSoeriowardojo@ggdflevoland.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline