Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Stichting Fonds voor Bijzondere Noden Almere

Het Fonds verleent materiële hulp aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen als (bijzondere) bijstand of verzekering.

De aanvraag moet worden ingediend door een hulpverlener, zoals een huisarts, maatschappelijk werkende, medewerker van Vluchtelingenwerk, advocaat, sociaal raadsman/vrouw of geestelijk verzorger.

Het Fonds werkt nauw samen met het Voedsel Loket Almere , de lokale diaconie en met andere hulporganisaties.

Het Fonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering.

Bezoekadres:

Korenbloemweg 103
1338XT Almere

Contact informatie

Telefoon:
06 13482486
E-mail:
info@bijzonderenodenalmere.nl
behandelaar@bijzonderenodenalmere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline