Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere betaalt de contributie/het lesgeld voor Sport & Cultuur en voor het zwemdipoma A,B,C voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om dit te kunnen betalen.

Aanmeldingen kunnen alleen via een intermediair worden gedaan, zoals een intern begeleider op school, gymdocent, buurtsportcoach, maatschappelijk werker of het wijkteam.

Voor informatie kijk op de website: jeugdfondssportencultuur.nl/almere

 

Bezoekadres:

Haagbeukweg 157
1318MA Almere

Contact informatie

Telefoon:
06 36289339
06 20074161
E-mail:
Yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl
yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline