Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Tactus Verslavingszorg - locatie Almere

Tactus Verslavingszorg biedt hulp aan jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp. Tactus ondersteunt de jongeren en hun omgeving bij gebruik. Onder gebruik verstaan wij binnen de verslavingszorg gebruik van middelen zoals alcohol, lachgas en cannabis en gedragsverslavingen zoals gamen, gokken, seks, eten.

Tactus Verslavingszorg houdt zich ook bezig met het voorkomen, terugdringen of beperken van problemen die ontstaan door het gebruik van middelen, alcohol of gokken. Dit doen we door voorlichting, beleidsadvisering en het geven van cursussen en trainingen. Daarnaast doen we mee aan landelijke campagnes voor alcoholmatiging en drugspreventie.

Tactus Verslavingszorg is ISO 9001 HKZ en NEN 7510 gecertificeerd.

 

Bezoekadres:

Randstad 22 183
1316BM Almere

Contact informatie

Telefoon:
088 3822887
E-mail:
vragen@tactus.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline