Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

MEE Samen

MEE biedt cliëntondersteuning aan mensen met een kwetsbaarheid of beperking én hun betrokkenen. Het kan gaan om een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Of bijvoorbeeld een beperking door een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. MEE ondersteunt u op alle terreinen van het dagelijks leven en biedt kortdurende begeleiding, informatie en advies. 

MEE is er ook om mensen met een kwetsbaarheid of beperking bij te staan, bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente of zorgorganisaties, een (voor)onderzoek naar een beperking of een aanvraag voor een voorziening of zorg.

MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties. De ondersteuning van MEE is voor iedereen toegankelijk en gratis.

 

Adres:

Postbus 517
8000AM ZWOLLE

Contact informatie

Telefoon:
088 6330633
E-mail:
info@meesamen.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline