Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

CSG Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Het centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. In het Centrum Seksueel Geweld (CSG) werken artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om goede zorg te bieden.

De zorg richt zich op

  • medisch gebied (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA's), verwondingen, voorkomen ongewenste zwangerschap)
  • psychisch gebied (stressklachten, schuld, schaamte, depressie)
  • politie (melding, of aangifte doen)
  • slachtofferhulp (juridisch traject)

Het Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van het Flevoziekenhuis, Politie Midden Nederland, GGz Centraal, 's Heeren Loo Veilig Thuis Flevoland, Slachtofferhulp Nederland en GGD Flevoland.

Contact informatie

Telefoon:
088 0029912
0800 0188
E-mail:
info@centrumseksueelgeweld.nl
flevoland@centrumseksueelgeweld.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline