Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

JGZ Almere

JGZ Almere biedt jeugdgezondheidszorg aan alle kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders/verzorgers in Almere. Samen met sociale wijkteams, onderwijs en huisartsen zorgen de professionals van JGZ Almere dat kinderen, jongeren en gezinnen snel en adequaat de juiste ondersteuning kunnen krijgen die nodig is.

Aanbod

Algemeen

 • Opvoedadviseurs
 • Aanvragen Jeugdhulp
 • Rijksvaccinatieprogramma

0-4 jaar

 • Consultatiebureau 0-4 jaar
 • Zwangerschapscursussen
 • Programma VoorZorg
 • Programma Stevig Ouderschap
 • Logopedie
 • Programma Samen Starten
 • Cursus Peuter in Zicht
 • Mamacafé
 • Integrale Vroeghulp
 • Video-hometraining

4-12 jaar

 • Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar
 • Training Sociale Vaardigheid 8-12 jaar
 • Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
 • Cursus Opvoeden en Zo
 • Integrale Vroeghulp
 • Video-hometraining

12-18 jaar

 • Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar
 • Jongeren maatschappelijk werk (JMW)
 • Oudercursus Omgaan met Pubers
 • Video-hometraining

JGZ Almere is een samenwerkingsverband tussen Zorggroep Almere en GGD Flevoland.

Bezoekadres:

Boomgaardweg 4
1326AC Almere

Contact informatie

Telefoon:
088 0029990
E-mail:
info@jgzalmere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline