Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Actief Ouderschap

Actief Ouderschap zet zich in om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken. Daarbij richten wij ons op de professionals. Dit doen wij door ideeën en initiatieven op dit gebied te verzamelen en te delen. Ook leveren wij zelf inspiratie en diensten aan gemeenten, instellingen en individuele professionals.

Aanbod
Actief Ouderschap verzorgt samen met de Gelijke Kansen Alliantie en Hogeschool Rotterdam de implementatie van de aanpak Thuis in Taal in heel Nederland. 

Wetenschappers wijzen al langer op de rol die ouders spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen. Niet als vervanger van de leerkracht, maar omdat de informele liefdevolle relatie thuis zoveel invloed heeft op de ontwikkeling. Vooral de taalomgeving thuis krijgt steeds meer aandacht en de cruciale rol die ouders spelen in de taalverwerving en ontwikkeling van hun kind op de korte en lange termijn. Iedereen is het erover eens dat de basis voor de taalontwikkeling gelegd wordt op jonge leeftijd én dat dit gebeurt in de thuissituatie en door het gebruik van de moedertaal. Wel zijn er grote verschillen in die basis, wat betreft de kwaliteit en kwantiteit van taal. Wetenschappelijk onderzoek toont grote verschillen tussen de taalontwikkeling van kinderen van lager opgeleide ouders in vergelijking tot hun leeftijdgenoten met hoger opgeleide ouders. Deze verschillen blijven ook zichtbaar in latere fasen van het leven van kinderen. Tijdens de coronapandemie waren juist deze kinderen in het nadeel en hebben we nog beter gezien hoe belangrijk de rol van ouders is in het leerproces van kinderen. Het samenwerken met ouders kan voor scholen een belangrijke aanvulling zijn om hun taalonderwijs te versterken. 

Bezoekadres:

Scheg 12
3863VD Nijkerk

Adres:

Postbus 1109
3860BC Nijkerk

Contact informatie

Telefoon:
06 24891181
E-mail:
info@actiefouderschap.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline