Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Stichting Broodje Hagelslag

Wij helpen jongeren die in de problemen komen door een moeilijke thuissituatie, schooluitval, werkeloosheid of onvoldoende dagbesteding. Ook ouderen die bagage hebben vanuit het verleden. Wat ze niet hebben verwerkt en alleen hebben gedragen uit zich vaak later in een depressie of burn-out. Hierdoor kunnen zij buiten de samenleving (dreigen te) vallen. Wij helpen hun om (weer) een volwaardig lid van de maatschappij te worden. Dit door middel van catering, coaching en werkervaring. Daarnaast bieden wij dagbesteding aan jongeren met een specifieke ondersteuningsvraag.  

Bezoekadres:

Transistorstraat 31
1322CK Almere

Contact informatie

Telefoon:
06 47764630
E-mail:
info@stichtingbroodjehagelslag.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline