Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Veilig Thuis Flevoland

Veilig Thuis Flevoland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Slachtoffers, daders en omstanders kunnen hier terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis is er voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers van geweld én beroepskrachten die ermee te maken krijgen.

Bezoekadres:

P.J. Oudweg 1
1314CH Almere

Contact informatie

Telefoon:
088 2220500
E-mail:
info@veiligthuisflevoland.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline