Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Halt - Team Midden Nederland

Halt houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Ook op het gebied van preventie is Halt actief. Halt geeft voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook worden interventies en projecten op maat aangeboden.

Jongeren komen bij Halt terecht als ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Het is belangrijk om jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium goed aan te pakken. Dan is het makkelijker te bestrijden. Dit wordt gedaan door jongeren leeropdrachten te geven, gesprekken te voeren en door ook de ouders bij het traject te betrekken.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar in aanmerking komen voor een Halt-straf. Een Halt-straf zorgt er voor dat de jongeren hun verantwoordelijkheid leren nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. De straf is ook in het belang van de jongere. Als een jongere de Halt-straf naar behoren afrondt, voorkomt hij op deze manier een justitiële aantekening. Als een jongere niet meewerkt aan zijn Halt-straf, komt hij alsnog in contact met Justitie.

Halt is een afkorting voor Het ALTernatief.

Adres:

Postbus 4019
3502HA UTRECHT

Bezoekadres:

Churchilllaan 11
3527GV Utrecht

Contact informatie

Telefoon:
088 1153501
088 1153500
E-mail:
info@halt.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline