Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

GGD Flevoland

GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst van Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

GGD Flevoland voert taken uit op het gebied van de publieke gezondheid in Flevoland. De werkzaamheden richten zich op vier gezondheidsdoelen: Gezond Opgroeien, Gezond Ouder Worden, Gezonde Leefomgeving en Meedoen Naar Vermogen.

Aandachtsgebieden
• Reizigerszorg
• Seksuele Gezondheid
• Seksueel Geweld
• Infectieziektenbestrijding
• Tuberculosebestrijding
• Technische Hygiënezorg
• Milieu & Gezondheid
• Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
• Forensische Geneeskunde
• Toezicht Wmo
• Toezicht Kinderopvang
• Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
• Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
• Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Adres:

Postbus 1120
8200BC Lelystad

Bezoekadres:

Noorderwagenstraat 2
8223AM Lelystad

Contact informatie

Telefoon:
0320 276211
E-mail:
post@ggdflevoland.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline