Effectief ingrijpen waar problemen zich opstapelen

Een kleine groep inwoners en gezinnen kampt langdurig met een stapeling van problemen die vaak overgaan van de ene generatie op de andere. Oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn even hardnekkig als divers. Er is bijvoorbeeld sprake van psychische klachten, werkloosheid, armoede, schulden, verslavingen, verstandelijke of fysieke beperkingen, opvoedproblemen, sociale isolatie, laaggeletterdheid en/of een reeks van negatieve levensgebeurtenissen (uithuisplaatsingen, scheidingen). In deze gezinnen kunnen ook misbruik, mishandeling, overlastgevend of crimineel gedrag en/of veiligheidsproblemen voorkomen.

Integrale aanpak

Regelmatig hebben deze Almeerders moeite om hulpverleners toe te laten in hun leven. Dit kan onder andere komen door een teleurstellende hulpverleningsgeschiedenis, wantrouwen naar instanties of het (nog) niet onderkennen van de eigen problemen. Belangrijk is een domeinoverstijgende aanpak die ook gebruikmaakt van wat er in de wijken aanwezig is (ontmoetingsplekken, buurtnetwerken, mogelijkheden voor onderwijs, sport en cultuur). Soms met acuut ingrijpen en op andere momenten met vooral ‘waakvlamcontact’. Een lange adem, continuïteit en vasthoudendheid zijn noodzakelijk om duurzame resultaten te boeken.