Wmo ondersteuning

Iedere Almeerder is anders en heeft andere dingen nodig. Sommige inwoners hoeven maar kort ondersteuning, andere jarenlang. We gaan nog beter letten op dit soort verschillen, zodat we zo goed mogelijk aansluiten bij de situatie. We letten daarbij zowel op de mogelijkheden en behoeften van de cliënt als die van de mantelzorger. 

Veelgestelde vragen

Kwaliteit en administratieve druk

Hoe waarborgt de gemeente de kwaliteit van de ondersteuning?

De kwaliteitseisen die de gemeente stelt staan beschreven in de inkoopdocumenten op TenderNed. Daarnaast monitort de gemeente de kwaliteit van de ondersteuning. De gemeente doet dit via:

  • cliënteninterviews;
  • ‘tellen en vertellen’ bij aanbieders;
  • de monitor sociaal domein (o.a. om zicht te krijgen op zorggebruik);
  • cliënttevredenheidsonderzoek.

Bij de monitoring sluiten we zo veel mogelijk aan bij al bestaande bronnen en beperken we de administratieve lasten voor aanbieders.

De contractpartner van de gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de samenwerkingspartners (in het geval van een hoofd- en onderaannemerconstructie de hoofdaannemer, in geval van een andere vorm van samenwerking het hoofdaanspreekpunt).

Welke invloed heeft de werkwijze op de administratieve druk voor aanbieders?

In de inkoopdocumenten staat meer informatie over het administratief proces (waaronder de toekenning, het berichtenverkeer, facturering, monitoring en verantwoording). De ambitie is om de administratieve druk te verlagen. De gemeente monitort de uitwerking van deze ambitie in de praktijk en voert dialoog hierover met de aanbieders.