Vraagroutering

Veel informatie en links over de arrangementen zijn te vinden op deze website. Kom je er niet uit? Gebruik dan een van onderstaande contactmogelijkheden. Antwoorden op veelgestelde vragen publiceren we regelmatig via almerekracht.almere.nl. Spreek je een cliënt met vragen die je niet zelf kunt beantwoorden? Verwijs hem of haar dan naar de informatie op www.wijkteamsalmere.nl/arrangementen, telefoonnummer 14 036 of de spreekuren van de wijkteams.

Vragen op cliëntniveau

Is er nog geen beschikking? Mail de Wmo-consulent van de gemeente. Zijn of haar gegevens staan in het samenwerkingstraject in het WIZportaal (eerste dossierhouder). Liever telefonisch contact? Bel naar 14 036 of mail de Wmo-consulent met het verzoek om je te bellen.

Is er al wel een beschikking? Neem voor vragen, wijzigingen en dergelijke contact op met de Wmo-consulenten via het mailadres ZenW-servicepunt@almere.nl. Deze mailbox wordt dagelijks gelezen en de meldingen worden uitgezet bij de Wmo-consulenten.

Vragen over contractzaken, samenwerkingspartners en tussentijdse toetreding

Bel of mail de contractmanager die is gekoppeld aan jouw organisatie. Of mail naar clm-sd@almere.nl.

Zijn er wijzigingen in de algemene gegevens, zoals een verhuizing of vertrek van de vaste contactpersoon in je organisatie? Mail naar clm-sd@almere.nl.

Er zijn formulieren beschikbaar voor het aan-/afmelden van samenwerkingsverbanden en tussentijdse toetreding.

Vragen over technische problemen en accounts in het WIZportaal

Stuur je vraag per mail naar clm-sd@almere.nl.Op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur kun je ook bellen naar 06 - 55 21 18 99. Er zijn formulieren beschikbaar voor het toevoegen van nieuwe accounts in het WIZportaal of het laten wijzigen van bestaande accounts.

Signaleringen over onvoldoende kwaliteit en/of onrechtmatig gebruik jeugdhulp en Wmo-ondersteuning

Heb je het idee dat er iets niet pluis is, bijvoorbeeld omdat een cliënt niet verblijft op het adres zoals in de beschikking wordt genoemd of omdat een cliënt onterecht gebruikmaakt van hulp of ondersteuning? Mail de casus dan naar tkr@almere.nl. Dit mailadres is opgezet in het kader van toezicht en handhaving op het gebied van onvoldoende kwaliteit en onrechtmatigheid binnen de jeugdhulp en Wmo-ondersteuning.

Vragen over facturatie, declaratie, betalingen en/of berichtenverkeer

Je kunt over deze thema’s direct contact opnemen met de relatie-beheerder van Stipter. Dit kan via almere@stipter.nl of telefonisch via (085) 902 40 12. Stipter beantwoordt (technische) vragen namens de gemeente Almere.