Direct naar paginainhoud

Drakentemmers: expertise trauma en gehechtheid

Opening online expertisecentrum Drakentemmers

Karin Bloemen opende op donderdag 21 januari 2021 het online expertiseplatform Drakentemmers. Drakentemmers is opgericht om de expertise op het gebied van trauma en gehechtheid te vergroten. Er is een rechtstreeks verband tussen trauma- en gehechtheidsproblematiek en huiselijk geweld en kindermishandeling. Behandelaars die met slachtoffers, plegers of kinderen werken die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben, zien dit terug in hun dagelijkse praktijk. Het gaat hier vaak om een hardnekkig patroon, ook wel intergenerationele overdracht genoemd: blootstelling aan huiselijk geweld en kindermishandeling kan trauma’s en gehechtheidsproblematiek veroorzaken. Hierdoor lopen kinderen die hierbij betrokken zijn een vergroot risico dat zij op volwassen leeftijd opnieuw slachtoffer of juist pleger van huiselijk geweld en kindermishandeling worden.

Vroeg ingrijpen loont

Als de opgedane trauma’s en hechtingsproblemen niet tijdig en adequaat worden behandeld, houdt het geweld – met alle bijbehorende problemen zoals armoede, verslaving, ontwikkelachterstand en GGZ-problematiek - zichzelf in stand. Naast het leed wat dit veroorzaakt bij de slachtoffers, heeft dit ook grote financiële consequenties. Zowel de medische als maatschappelijke kosten zijn hoog. Dit terwijl vroeg ingrijpen de kosten juist beheersbaar kan houden en het patroon van geweld kan doorbreken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat systeemgerichte hulp en traumaverwerking van groot belang zijn om de cirkel van geweld te doorbreken. Dit geldt ook voor zorgvuldige screening van de problematiek en meer aandacht voor de gevolgen voor de kinderen. Toch krijgt maar een klein deel van de kinderen en ouders behandeling aangeboden. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaars die met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen en willen werken.

Onze ambitie

De ambitie van Drakentemmers is om specialistische trauma- en hechtingsgerichte behandeling via een landelijk dekkend netwerk van behandelaars beschikbaar te maken. We doen dit voor alle kinderen en/of gezinnen waar structureel huiselijk geweld speelt. Ook biedt het platform een integraal trainingsaanbod voor trauma- en gehechtheidsbehandelaars. Ook omvat het de mogelijkheid van supervisie en intervisie. Daarnaast biedt het platform een matching tool tussen vraag en aanbod van behandelaars en instellingen waar gespecialiseerde behandelaars nodig zijn (in vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++).

Oprichting

Drakentemmers is een initiatief van Blijf Groep, Altra, de Jeugdzorg Academie en zes regio’s van Geweld hoort nergens thuis (Alkmaar/West-Friesland, Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Zaanstreek-Waterland). Vanuit hun samenwerking merkten zij dat er meer kennis over trauma- en gehechtheidsbehandeling nodig is in de vrouwenopvang. Vanaf 2021 zijn nog eens 12 regio’s van Geweld hoort nergens thuis aangesloten. Ook heeft een trainerscollectief van ervaren behandelaars/trainers zich verbonden aan Drakentemmers.

De naam Drakentemmers is gebaseerd op het sprookje van Greenwald (2005) over een prins die verliefd wordt op een prinses uit een ander koninkrijk. Om met haar te mogen trouwen, moet hij de draak zien te temmen. Het temmen van de draak staat voor het verwerken van de traumatische gebeurtenissen en de heftige gevoelens die daarmee gepaard gaan.

Het platform Drakentemmers is te vinden op drakentemmers.nl

Illustratie Almere skyline