Website voor professionals in het Almeerse sociaal domein

Deze website informeert professionals in het Almeerse sociaal domein. We bieden enerzijds praktische informatie over het inzetten, vergoeden en verantwoorden van hulp en ondersteuning. Daarnaast gaan we in op hoe we werken aan de ambities voor het sociaal domein. In de periode tot en met 2022 is de aandacht gericht op vier overkoepelende opgaven:

  • We investeren in een sterk en inclusief stadsleven waarin inwoners het beste uit zichzelf kunnen halen.
  • Is er professionele ondersteuning nodig, dan willen we dat deze zo passend mogelijk is.
  • Het streven is dat inwoners op een prettige manier ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en wonen.
  • Tot slot werken we aan effectieve samenwerking en afstemming tussen professionals voor Almeerders met een stapeling van problemen.

Vier centrale bestuurlijke ambities uit het coalitieakkoord 'Een frisse start' (Gezond in Almere, Goud in Almere, een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en Wonen met zorg) zijn integraal onderdeel van deze vier lijnen.